Vol 25. (3-4)

1996., Vol. 25, No. 3-4

Uvodna riječ
str. 117

lntervju

Gerhard Helbig
str. 119

Lingvistika, metodika

Dubravka Sesar
Apozicija – Rečenični član i rečenični odnos
(izvorni znanstveni članak) str. 128

Nives Sironić-Bonefačić
Uzvici, ideofoni i onomatopeje u talijanskom jeziku 
(izvorni znanstveni članak) str. 136

Višnja Karlovčan
Jezici i jezično planiranje 
(stručni članak) str. 147

Barbara Kryžan-Stanojević
Poljski kao strani jezik u svjetlu liberalizacije jezične norme 
(izvorni znanstveni članak) str. 152

Jelena Mihaljević Djigunović, Maja Kovačić
Proces učenja stranoga jezika kao predmet učeničkog stava
(izvorni znanstveni članak) str. 159

Gorana Bikić
Računalo u nastavi francuskog jezika (s posebnim osvrtom na pisanje i čitanje) 
(izvorni znanstveni članak) str. 173

Vesna Deželjin
Poznavanje stranoga jezika kao izvor interferencije pri učenju novoga stranog jezika 
(izvorni znanstveni članak) str. 180

Renata Mađarić
Usvajanje vještina čitanja i pisanja u nastavi engleskog jezika u ranoj dobi (stručni članak) str. 190

Živa riječ

Irina Mironova-Blažina
Праздники, обычаи и обряды у русских 
str. 206

Leslie Eble
An American in Zagreb 
str. 212

Alessandro Iovinelli
Lungo i viali degli ippocastani e sotto il cielo di Zagabria 
str. 214

Naša iskustva

lnja Skender
Neka iskustva u podučavanju poslovnoga njemačkog jezika 
str. 219

Ingrid Damiani Einwalter
Kako pristupiti literarnom (pjesničkom) tekstu na stranom jeziku 
str. 223

Prikazi

Zrinjka Glovacki-Bernardi
Engleska gramatika Davida Newbyja
str. 231

Vida Nikpalj
Mija Jagatić: Speak English in Grade Five 
str. 232

Mirjana Vilke
Europski prosvjetni pojmovnik 
str. 234

Blaženka Strelec Jugec
Talijanski slikovni rječnik 
str. 236

Mira Kruhan
Prikaz časopisa Primar 
str. 237

Kronika

Lovorka Zergollern-Miletić
Kongres AILA-e 
str. 239

Marija Andraka
Efikasno usavršavanje: strategije i tehnike, Graz
str. 242

Gordana Lukačić
Ill. državni seminar za usavršavanje nastavnika talijanskog jezika u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske 
str. 245

Velimir Piškorec
Druga zagrebačka konferencija nastavnika njemačkoga jezika
str. 247

Margareta Krenus
Primjena dvojezičnih strujanja u školama 
str. 249

Bojana Zeljko-Lipovšćak
Europski kongres Jezik i mediji 
str. 250