Uredništvo


Glavna urednica


Stela Letica Krevelj
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
Izvršne urednice
 

Lidija Cvikić
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Maja Anđel
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Tajnica

 

 

 

Tehnički urednici

Mila Maršić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Ivana Matijević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatska

Urednički odbor

 1. Gaëtanelle Gilquin, Katoličko sveučilište u Louvainu, Belgija
 2. Ilona Feld-Knapp, Sveučilište Eötvös Loránd u Budimpešti, Mađarska
 3. Saša Jazbec, Sveučilište u Mariboru, Slovenija
 4. Tihana Kraš, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
 5. Marija Lütze-Miculinić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 6. Sandra Mardešić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 7. Maja Miličević Petrović, Sveučilište u Bologni, Italija
 8. Marija Omazić, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
 9. Višnja Pavičić Takač, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
 10. Mirosław Pawlak, Sveučilište Adam Mickiewicz u Poznańu, Poljska
 11. Leonard Pon, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
 12. Milica Sabo, Sveučilište Friedrich Schiller u Jeni, Njemačka

Urednički savjet

 1. Hana Bergerová, Sveučilište Jana Evangeliste Purkynĕ,Češka
 2. June Eyckmans, Sveučilište u Ghentu, Belgija
 3. Hermann Funk, Sveučilište Friedrich Schiller u Jeni, Njemačka
 4. Jonas Granfeldt, Sveučilište u Lundu, Švedska
 5. Martin Howard, Sveučilište u Corku, Irska
 6. Zrinka Jelaska, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 7. Marijana Kresić Vukosav, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
 8. Tanja Kupisch, Sveučilište u Konstanzu, Njemačka
 9. Lucilla Lopriore, Sveučilište Roma Tre, Italija
 10. Ana Petravić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 11. Simone Pfenninger, Sveučilište u Zurichu, Švicarska
 12. Jason Rothman, Sveučilište u Readingu, Velika Britanija
 13. Elena Savova, Novo bugarsko sveučilište u Sofiji, Bugarska
 14. Henry Tyne, Sveučilište u Perpignanu, Francuska
 15. Irena Vodopija-Krstanović, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska