O časopisu

Strani jezici objavljuje znanstvene i stručne radove te prikaze i osvrte u području primijenjene lingvistike s posebnim naglaskom na područja ovladavanja inim jezikom, teorije i metodike nastave stranih jezika i prevođenja.

Svrha je časopisa kvalitetnim znanstvenim i stručnim prinosima pridonijeti razmjeni znanstvenih spoznaja i iskustava u učenju i poučavanju jezika te prevođenju i time izravno ili posredno unaprijediti učenje i poučavanje stranih jezika te prevođenje u Hrvatskoj, zemljama regije i šire. Časopis je namijenjen znanstvenicima, studentima, nastavnicima na svim razinama obrazovanja, prevoditeljima kao i široj akademskoj, kulturnoj i društvenoj zajednici.


Časopis prihvaća radove na hrvatskom, engleskom, njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku. Za radove koji su poslani u časopis provodi se dvostruko slijepi recenzentski postupak.

Časopis  izlazi četiri puta godišnje i podržava otvoreni pristup.


Časopis Strani jezici indeksiran je u sljedećim bazama/repozitorijima: Hrčak, ERIH PLUS, LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography Online, MLA International Bibliography i MLA Directory of Periodicals.