Upute za recenzente

Poštovani,

pozvali smo Vas da budete recenzent članaka koji su poslani u časopis Strani jezici zato što smatramo da možete dati kompetentan stručni sud i time nam pomoći u donošenju odluke o (ne)objavljivanju članaka. Molimo Vas da prihvatite naš poziv ako niste u potencijalnom sukobu interesa i ako možete odvojiti dovoljno vremena za kvalitetan recenzentski rad.

Važno nam je da na naš poziv odgovorite što prije kako ne bi došlo do usporavanja recenzentskog postupka.

U slučaju da morate odbiti naš poziv, bili bismo Vam zahvalni kada biste predložili  druge potencijalne recenzente.

Ukoliko prihvatite naš poziv, molimo Vas da si nakon prvog čitanja članka uzmete dovoljno vremena da razmislite o njemu iz Vašeg stručnog kuta gledanja.

Željeli bismo Vas podsjetiti da je prema COPE Ethical guidelines for peer reviewers, recenzentski postupak strogo povjerljiv. To znači da, neovisno o Vašoj odluci da (ne) prihvatite recenzirati članak, tijekom i nakon recenzentskog postupka ne smijete dijeliti informacije o članku i o drugim materijalima i podatcima koje primite bez pristanka glavnog urednika ili autora članka.

Prije nego što počnete pisati recenziju, provjerite što je fokus časopisa Strani jezici, koje se vrste članaka objavljuju u časopisu i koji se kriteriji (vidi Recenzentski obrazac) primjenjuju u procjeni kvalitete članaka.

Da biste napisali recenziju koja će pomoći glavnom uredniku da donese valjanu i objektivnu odluku o objavljivanju poslanog članka, molimo Vas da pratite sljedeće upute:

 • U recenziji dajte komentare i prijedloge u vezi sa znanstvenim/stručnim aspektima članka (npr. originalnost, jezik, teorijska podloga, ciljevi, metodologija, prikaz i interpretacija rezultata, rasprava, zaključak, implikacije).
 • Napišite opće mišljenje o članku u kojem ćete se osvrnuti na to donosi li članak nešto novo i zanimljivo, može li utjecati na aktualne spoznaje u određenom području i obogatiti ih.
 • Pri oblikovanju mišljenja pokušajte odgovoriti na pitanja je li sadržaj članka u skladu s fokusom i ciljevima časopisa, odgovara li članak ciljnoj čitateljskoj publici i udovoljava li standardima časopisa.
 • Ukoliko mislite da u vezi s člankom postoje određeni etički problemi (plagiranje, iznošenje fabriciranih i falsificiranih podataka, manipuliranje podatcima, neetičko ponašanje prema sudionicima u istraživanju, autorska prava i slično), molimo da glavnog urednika upozorite na te probleme. Više informacija o tome možete naći u Izjavi o izdavačkoj etici i nesavjesnosti.

Pri pisanju recenzije molimo Vas da pazite na sljedeće:

 • Vaši komentari trebaju biti uljudni, objektivni i konstruktivni, a prijedlozi primjenjivi i oblikovani na takav način da autori na temelju njih mogu poboljšati svoj članak. Komentari i prijedlozi ne bi trebali sadržavati osobne podatke recenzenta.
 • Budući da Vaši komentari pružaju vrijedan uvid u slabosti članka, važno je da su komentari i prijedlozi za poboljšanje dovoljno opširni i pojašnjeni da ih mogu razumjeti i slijediti i autori i glavni urednik.
 • Ukoliko predlažete da autori u svom članku citiraju neko Vaše djelo ili djelo Vaših suradnika, tada je važno da to činite samo radi pravih znanstvenih razloga, a ne zato da biste povećali vidljivost Vašeg djela ili djela Vaših suradnika.
 • Ponekad su recenzenti, urednici i drugi sudionici procesa objavljivanja članaka pod utjecajem tzv. podsvjesne pristranosti. Molim Vas da joj se nastojite oduprijeti.

Pri davanju preporuke u vezi s objavljivanjem članka, molimo Vas da proučite sljedeće kategorije za klasifikaciju (A) i kategorije za procjenu (B) članaka koje primjenjuje časopis Strani jezici:

 1. A) Kategorije za klasifikaciju članka
 • Izvorni znanstveni članak: iznose se rezultati vlastitoga originalnoga istraživanja na takav način da ih se može ponoviti ili podvrgnuti jednoznačnoj provjeri.
 • Prethodno priopćenje: iznose se još neobjavljeni izvorni rezultati (ne)dovršenih istraživanja ili se najavljuju neke nove znanstvene spoznaje.
 • Pregledni članak: iznosi se sažet kritički prikaz nekog područja ili njegovog dijela, u kojem autor i sam djeluje tako da je vidljiv njegov izvorni doprinos.
 • Stručni članak: daje se koristan prilog iz struke na temelju vlastitoga iskustva i primjene već poznatih rezultata istraživanja.
 1. B) Kategorije za procjenu članka
 • Objaviti u postojećem obliku
 • Prihvatiti za objavljivanje nakon manjih izmjena (objasnite u recenziji koje su izmjene nužne)
 • Potrebne veće izmjene (objasnite u recenziji koje su izmjene potrebne i navedite biste li bili voljni ponovno recenzirati izmijenjeni članak)
 • Ne objaviti (objasnite razloge u recenziji)

Glavni urednik donosi konačnu odluku o tome hoće li se članak prihvatiti za objavljivanje ili odbiti na temelju mišljenja dvoje neovisnih recenzenata. Ukoliko je nužno, glavni urednik upućuje članak trećem recenzentu ili moli autore da dorade članak prije donošenja konačne odluke. Ukoliko Vas zanima urednička konačna odluka, možete tu informaciju zatražiti od njega.

Osim elektroničke komunikacije s recenzentima, glavni urednik i njegov urednički tim nisu uključeni u proces recenziranja zaprimljenog članka.

Recenzentski obrazac dostupan je za preuzimanje na Popisu dokumenata (vidi ispod). Molimo Vas da recenziju dostavite u roku od 30 dana od primitka rukopisa. Ukoliko su Vam, nakon što ste prihvatili recenzirati rad, nastupile nepredviđene profesionalne i druge obaveze zbog kojih Vam je potrebno više vremena za pisanje recenzije ili ju više uopće ne možete napisati, molimo Vas da o tome obavijestite glavnog urednika.

S poštovanjem,

Uredništvo

***