Upute za recenzente

Poštovani,

pozvali smo Vas da budete recenzent članaka koji su poslani u časopis Strani jezici zato što smatramo da možete dati kompetentan stručni sud i time nam pomoći u donošenju odluke o (ne)objavljivanju članaka. Molimo Vas da prihvatite naš poziv ako niste u potencijalnom sukobu interesa i ako možete odvojiti dovoljno vremena za kvalitetan recenzentski rad.

Važno nam je da na naš poziv odgovorite što prije kako ne bi došlo do usporavanja recenzentskoga postupka.

U slučaju da morate odbiti naš poziv, bili bismo Vam zahvalni kada biste predložili druge potencijalne recenzente.

Ako prihvatite naš poziv, molimo Vas da si nakon prvoga čitanja članka uzmete dovoljno vremena da razmislite o njemu iz Vašeg stručnog kuta gledanja.

Željeli bismo Vas podsjetiti da je prema COPE Ethical guidelines for peer reviewers, recenzentski postupak strogo povjerljiv. To znači da, neovisno o Vašoj odluci da (ne) prihvatite recenzirati članak, tijekom i nakon recenzentskoga postupka ne smijete dijeliti informacije o članku i o drugim materijalima i podatcima koje primite bez pristanka glavnoga urednika ili autora članka.

Prije nego što počnete pisati recenziju, provjerite što je fokus časopisa Strani jezici, koje se vrste članaka objavljuju u časopisu i koji se kriteriji primjenjuju u procjeni kvalitete članaka.

Da biste napisali recenziju koja će pomoći uredniku da donese valjanu i objektivnu odluku o objavljivanju poslanoga članka, molimo Vas da pratite sljedeće upute:

 • Recenzijski obrazac ispunjava se isključivo u elektroničkom obliku unutar sustava COMET (primjer u Word formatu priložen je na dnu stranice u Popisu dokumenata).
 • U recenziji dajte komentare i prijedloge u vezi sa znanstvenim/stručnim aspektima članka (npr. originalnost, teorijska podloga, ciljevi, metodologija, prikaz i interpretacija rezultata, rasprava, zaključak, nedostatak istraživanja, implikacije).
 • Pitanja navedena u recenzentskom obrascu služe samo kao pomoć u pisanju osvrta i davanju mišljenja o pojedinim aspektima i dijelovima članka.
 • Ako mislite da u vezi s člankom postoje određeni etički problemi (plagiranje, iznošenje fabriciranih i falsificiranih podataka, manipuliranje podatcima, neetičko ponašanje prema sudionicima u istraživanju, autorska prava i slično), molimo da glavnoga urednika upozorite na te probleme. Više informacija o tome možete naći u Izjavi o izdavačkoj etici i nesavjesnosti.

Pri pisanju recenzije molimo Vas da pazite na sljedeće:

 • Vaši komentari trebaju biti uljudni, objektivni i konstruktivni te dovoljno opširni i pojašnjeni da ih mogu razumjeti i slijediti i autori i glavni urednik.
 • Komentari i prijedlozi ne bi trebali sadržavati osobne podatke recenzenta.
 • Ako predlažete da autori u svojem članku citiraju neko Vaše djelo ili djelo Vaših suradnika, tada je važno da to činite samo radi pravih znanstvenih razloga. Ponekad su recenzenti, urednici i drugi sudionici procesa objavljivanja članaka pod utjecajem tzv. podsvjesne pristranosti. Molim Vas da joj se nastojite oduprijeti.

Pri davanju preporuke u vezi s objavljivanjem članka, molimo Vas da proučite sljedeće kategorije za klasifikaciju članka (A) i preporuku uredništvu (B) koje primjenjuje časopis Strani jezici:

A) Kategorije za klasifikaciju članka:

 • Izvorni znanstveni članak: iznose se rezultati vlastita originalnoga istraživanja na takav način da ih se može ponoviti ili podvrgnuti jednoznačnoj provjeri.
 • Prethodno priopćenje: iznose se još neobjavljeni izvorni rezultati (ne)dovršenih istraživanja ili se najavljuju neke nove znanstvene spoznaje.
 • Pregledni članak: iznosi se sažet kritički prikaz nekog područja ili njegova dijela, u kojem autor i sam djeluje tako da je vidljiv njegov izvorni doprinos.
 • Stručni članak: daje se koristan prilog iz struke na temelju vlastita iskustva i primjene već poznatih rezultata istraživanja.

U dokumentu Kriteriji za procjenu kategorije rada (na dnu stranice u Popisu dokumenata) navedeni su kriteriji za procjenu unutar svake kategorije rada. Navedeni dokument je dostupan i unutar Comet sustava. Kriteriji služe samo za lakšu orijentaciju pri konačnoj procjeni odgovarajuće kategorije rada i nije ih potrebno ispunjavati.

B) Kategorije za preporuku uredništvu:

 • objaviti bez izmjena
 • objaviti s manjim izmjenama navedenim u rukopisu ili u recenziji
 • značajno izmijeniti u skladu s uputama predloženima u rukopisu ili u recenziji (dovoljan je pregled Uredništva)
 • značajno izmijeniti u skladu s uputama predloženima u rukopisu ili u recenziji te uputiti na ponovnu recenziju nakon unesenih izmjena
 • odbiti članak

Glavni urednik donosi konačnu odluku o tome hoće li se članak prihvatiti za objavljivanje ili odbiti na temelju mišljenja dvoje neovisnih recenzenata. Ako je nužno, glavni urednik upućuje članak trećem recenzentu ili moli autore da dorade članak prije donošenja konačne odluke. Ako Vas zanima urednička konačna odluka, tu informaciju možete zatražiti od uredništva.

Osim elektroničke komunikacije s recenzentima, glavni urednik i njegov urednički tim nisu uključeni u proces recenziranja zaprimljenoga članka.

Molimo Vas da recenziju predate unutar sustava Comet u roku od 30 dana od primitka rukopisa. Sustav će također automatski slati podsjetnik za predaju recenzije. Ako su Vam, nakon što ste prihvatili recenzirati rad, nastupile nepredviđene profesionalne i druge obaveze zbog kojih Vam je potrebno više vremena za pisanje recenzije ili ju više uopće ne možete napisati, molimo Vas da o tome obavijestite glavnoga urednika.

S poštovanjem,

Uredništvo

***

º Elektronički sustav prijavljivanja radova Comet:
http://journal.sdewes.org/str-jez