Vol 26. (4)

1997., Vol. 26, No. 4
 

Uvodna riječ
str. 403

Lingvistika, metodika

Ida Raffaelli
O konotaciji
(izvorni znanstveni članak) str. 405

Vesna Mildner i Zrinka Ratković
Aktivnost moždanih hemisfera pri obradi zadataka na materinskom i stranom jeziku
(izvorni znanstveni članak) str. 417

Višnja Karlovčan
The Inter-relationship Between Language and Culture and Its Relevance to Adult Literacy Programmes for NESS Adults
(izvorni znanstveni članak) str. 428

Helga Bosiljevac
Strategije učenja vokabulara
(pregledni znanstveni članak) str. 441

Naša iskustva

Ivana Škarica
lskustva u tandemskom učenju stranog jezika putem lnterneta
str. 450

Vida Lukić i Silvana Luetić
Prvih 45 godina Centra za strane jezike u Vodnikovoj
str. 453

Vita Klaić
DELF i DALF napokon u Hrvatskoj
str. 455

Prikazi

Snježana Kordić, A. Janda
Back from the brink: a study of how relic forms in languages serve as source material for analogical extension
str. 458

Milena Kovačević
D. Larsen-Freeman, M. H. Long: An Introduction to Second Language Acquisition Research
str. 460

Kronika

Jelena Mihaljević Djigunović
Prema zajedničkim principima europskih nastavnih programa za učenje stranih jezika u osnovnoj školi, Dębe, Poljska, 6-8. ožujka 1997.
str. 462