Vol 37. (4)

2008., Vol. 37, No. 4

POGRJEŠKE HRVATSKIH GOVORNIKA PRI UPORABI ENGLESKIH GLAGOLSKIH VREMENA PREZENT PERFEKT I SIMPLE PAST: ISTRAŽIVANJE INTERFERENCIJE HRVATSKOGA (str. 327-336)
Nelda Marinković Horvath
Stručni članak

ŠTO NEDOSTAJE “MAGARCU” I “RUŽMARINU”? (O VOKABULARU U RANOM UČENJU STRANOGA JEZIKA) (str. 337-358)
Gloria Vickov
Izvorni znanstveni članak

KONTRASTIVNA ANALIZA NENAGLAŠENIH OBLIKA OSOBNIH ZAMJENICA U HRVATSKOM I TALIJANSKOM JEZIKU: SUSTAV OBRADE OD POČETNOGA DO NAPREDNOGA STADIJA UČENJA (str. 359-366)
Tarita Štokovac
Stručni članak

PRIMJENA ČASOPISA ADESSO U NASTAVI TALIJANSKOGA JEZIKA (str. 367-374)
Jasna Ćirić, Ines Jelovčić
Prethodno priopćenje

TIPOLOGIJA PREVEDENICA U VIŠERJEČNOM PSIHOLOGIJSKOM NAZIVLJU (str. 375-384)
Mirna Varga
Stručni članak

INSIGHTS FROM THE PAST: THE COMMUNICATIVE APPROACH – A REVOLUTION OR A LOGICAL EVOLUTION? (str. 385-410)
Janez Skela
Znanstveni pregledni članak

ODNOS IZMEĐU ZNANJA VOKABULARA I STRATEGIJA UČENJA VOKABULARA U ENGLESKOM KAO STRANOM JEZIKU (str. 411-422)
Višnja Pavičić Takač, Ana Umiljanović
Izvorni znanstveni članak

HRVATSKI I POLJSKI PISANI GRAFITI (str. 423-434)
Ana Kodrić
Stručni članak

GLOBALISATION AND THE FORMULATION OF TECHNICAL TERMS: IS THERE STILL A NEED FOR TERMINOLOGY IN NATIONAL LANGUAGES (str. 435-450)
Monika Kalin Golob, Nataša Logar
Prethodno priopćenje

RAZVIJANJE VJEŠTINE SLUŠANJA NA RAZINI JEZIČNOGA ZNANJA B1 I B2 (str. 451-460)
Ivana Špiranec
Stručni članak

PRIKAZ UDŽBENIKA ZA UČENJE ENGLESKOG JEZIKA PROFILE 1 (str. 461-464)
Marijana Jurišić
Prikaz

PRIKAZ UDŽBENIKA JON NAUNTONA: PROFILE 3 UPPER-INTERMEDIATE (str. 465-470)
Petra Grčević Bakarić
Prikaz