Vol 50. (1)

2021., Vol. 50, No. 1

Uvod – str. 5

Nikolina Božinović i Barbara Perić:
The role of typology and formal similarity in third language acquisition (German and Spanish) – str. 9
(izvorni znanstveni rad)

Darija Omrčen i Magdalena Mihovec:
Kvantitativna analiza studentske procjene važnosti stranih jezika u sportskome menadžmentu – str. 31
(izvorni znanstveni rad)

Andrea Rogošić i Petra Mrčela:
Prijevodne strategije u hrvatskim podslovima na primjeru talijanskog filma Smetto quando voglio – str. 57
(izvorni znanstveni rad)

Matija Đurđek i Marija Lütze-Miculinić:
Opinions of German studies students about their professional competence in the use of information and communication technology in teaching – str. 81
(izvorni znanstveni rad)

Rina Benko i Anna Martinović:
Inclusive education in English foreign language classrooms – str. 111
(prethodno priopćenje)

Prikazi:
Varijeteti u udžbenicima i nastavi stranih jezika na primjeru njemačkoga jezika: iz znanosti u praksu – str. 135
Sonja Eterović

XXXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a
Jezično i izvanjezično u međudjelovanju / Linguistic
and Extralinguistic in Interaction
– str. 139

Magdalena Nigoević i Ivan Lacić

Upute autorima / Manuscript formatting guidelines – str. 142 – 148