Vol 27. (3-4)

1998., Vol. 27, No. 3-4

Uvodna riječ
str.  131

Intervju

Dora Maček
str.  133

Lingvistika, metodika

Ivana Vidović
Jednojezični rječnici poljskoga jezika
(pregledni znanstveni članak) str.  142

Darja Damic Bohač
Difficultés de la langue française vues par les croatophones: le decoupage de la chaine parlee
(izvomi znanstveni članak) str.  151

Sanja Ćurković Kalebić
O prirodi povratne obavijesti u diskursu nastavnika engleskog jezika
(izvorni znanstveni članak) str.  158

Iz strane stručne literature

Robert Phillipson
Teorijske osnove jezičnog imperijalizma
str.   168

Naša iskustva

Zdravko Jelenović
Izvandomovinsko učenje hrvatskog jezika i hrvatske kulture
str.  194

Marijan Fitz
Hrvatski i američki božićni običaji
(stručni članak)  str.  200

Maximiljana Barančić
Učenje engleskog jezika uz glumu
str.   209

Anica Perković
Povezivanje nastave sa strukom; upravljanje farmom (menedžment) i nastava engleskog jezika
str.  214

Eldi Grubišić-Pulišelić
Kako podučavati strani jezik u strukovnoj školi?
str.   217

Ivo Fabijanić
Sićušni grad ili pjesma u nastavi engleskog jezika
str.  219

Mija Jagatić
Rad s udžbenikom Speak English in Grade 6 u šestom razredu osnovne škole
(stručni članak) str.  224

Jadranka Juraga
Princip zornosti u poduci gramatike engleskog jezika
str.  235

Prikazi

Neda Pintarić
Stjepan Blažanović Rječnik hrvatskog književnog nazivlja
str. 
 238

Snježana Kordić
M. Grepl, Z. Hladka i dr. Priručni mluvnice češtiny
str.  
240

Snjezana Kordic, Horst Dippong
Über den Ort der Einstellungen im Satz: Überlegungen im Grenzgebiet von Syntax und Pragmatik
str. 
243

Dora Maček
Danica Škara Glas tradicije
str. 
 246

Nada Ivanetić
Nevenka Blažević Deutsch in Hotelerie und Tourismus
str. 
248

Kronika

Velimir Piškorec
Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku “Jezična norma i varijeteti”
str.   250

Nives Sironić-Bonefačić
V. državni seminar za usavršavanje nastavnika talijanskoga kao stranog jezika u osnovnim i srednjim školama
str.  254

In memoriam

Boris Pritchard
Marijan Urbany
str.  256