Vol 52. (2)

2023., Vol. 52, No. 2

***
Sadržaj

Jelena Hodak i Brankica Bošnjak Terzić
Engineering students’ use of technical literature in English and attitudes towards ESP
– str. 171
(izvorni znanstveni rad)

Mirna Erk, Selina Geli i Vlasta Živković
Usporedba postignuća mlađih učenika engleskog kao stranog jezika u Austriji i Hrvatskoj
– str. 197
(izvorni znanstveni rad)

Bojana Pavlović
Honorifik shimu (师母) u kineskom jeziku
– str. 223
(pregledni rad)

Neda Borić
Teorijsko-metodološki okviri suvremenoga pristupa nastavi stranoga jezika struke
– str. 239
(pregledni rad)

Dubravka Kuna
Nastava stranoga jezika struke na filozofskim fakultetima u Hrvatskoj
– str. 263
(stručni rad)

 

Prikaz

Derwing, T. M., Munro, M. J., & Thomson, R. I. (2022). The Routledge Handbook of Second Language Acquisition and Speaking. Routledge.
– str. 293
Volodymyr Revniuk

 

Forum

In memoriam profesorici Yvonne Vrhovac
– str. 297
Ivana Franić


_________
objavljeno 28.12.2023.