Vol 51. (2)

2022., Vol. 51, No. 2

Sergei Gnitiev i Szilvia Bátyi
Lexical access, lexical diversity and speech fluency in first language attrition
– str. 159
(izvorni znanstveni rad)

Eva Ellederova
ESP coursebooks design: Issues to consider and design-based research as an effective solution
– str. 185
(izvorni znanstveni rad)

Kornelija Čakarun i Branka Drljača Margić
Motivacija studenata za studijski program na engleskome jeziku i očekivanja vezana uz jezični napredak
– str. 207
(izvorni znanstveni rad)

Gordana Dobravac i Đeni Zuliani Blašković
Kućno okružje za razvoj pismenosti i pripovijedanje hrvatsko-talijanske dvojezične djece
– str. 233
(izvorni znanstveni rad)

Lukas Paun
Utjecaj semantičke povezanosti na razumijevanje tekstova za čitanje i slušanje
– str. 257
(izvorni znanstveni rad)

Marko Kapović
Strani jezici u formalnom obrazovanju u Hrvatskoj
– str. 283
(stručni rad)

 Prikazi

XXXVI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a
Standardni i nestandardni idiomi
Osijek, 9. – 11. lipnja 2022.
Ana Mikić Čolić
– str. 311

Martin Lamb, Kata Csizér, Alastair Henry & Stephen Ryan (2019). (Eds.)
The Palgrave Handbook of Motivation for Language Learning. Palgrave Macmillan.
Khelifa Alaeddine
– str. 317