Vol 51. (1)

2022., Vol. 51, No. 1

Dario Marić
Das prosodische Muster bei der Äußerung von Unfassbarem im Deutschen
– str. 5

(izvorni znanstveni rad)

Iva Lučev, Lucija Lukić Jakopčević i Višnja Špiljak
Iskustva predavača stranih jezika struke u visokom školstvu Republike Hrvatske u online nastavi 2020.
– str. 23

(izvorni znanstveni rad)

Daliborka Sarić i Majda Bojić
Reforma portugalskoga pravopisa
– str. 55

(pregledni rad)

Vildana Dubravac
Explicit and implicit knowledge of English tenses of primary school EFL learners in Bosnia and Herzegovina
– str. 77

(prethodno priopćenje)

Manuela Karlak, Rahaela Varga i Ivana Ćosić
Kompetencije za poučavanje djece rane i predškolske dobi engleskom kao stranom jeziku
– str. 105

(stručni rad)

 

Prikazi

Alene Moyer (2021) The Gifted Language Learner: A Case of Nature or Nurture?
– str. 127

Jasenka Čengić

XXXV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Jezik u digitalnom okruženju
– str. 131

Ana Mikić Čolić i Maja Glušac

X. međunarodni znanstveni skup Dijete i jezik danas: Čitanje u suvremenom okruženju/Reading in Contemporary Context
– str. 137

Ivana Trtanj