Vol 50. (2)

2021., Vol. 50, No. 2

Gordana Hržica, Marina Čamber i Ana Kaštelančić Igrc:

The Acquisition of Croatian prepositional phrases by mono- and bilingual children
– str. 159

(izvorni znanstveni rad)

Nataša Pavlović i Goranka Antunović:
Towards acquiring post-editing abilities through research-informed practical tasks
– str. 185

(izvorni znanstveni rad)

Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt i Réka Werner:
Improving the fairness of ECL listening tests by detecting gender-biased items
– str. 207

(izvorni znanstveni rad)

Tanja Đurić:
Suvremeni informacijski i komunikacijski alati u provođenju nastave stranoga jezika na daljinu
– str. 235

(prethodno priopćenje)

Marina Mrazovac:
Humor u nastavi stranoga jezika
– 267

(pregledni rad)

Ivana Bašić i Marina Zubak Pivarski:
Nastavnička i studentska procjena u procesu definiranja i (pre)vrednovanja ishoda i sadržaja kolegija Analiza engleskih tekstova
– str. 279

(stručni rad)

Kristina Katalinić:
Studentska procjena važnosti usvajanja pravilnoga izgovora u mađarskom kao stranom jeziku
– str. 303

(stručni rad)